Privacyverklaring


22 mei 2018

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), gevestigd aan Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de FNV website. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan de FNV geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die de FNV verwerkt
De FNV verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van de FNV-diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken van de leden
De FNV verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:

 • Lidmaatschap vakbond.

Als het nodig is voor de dienstverlening bij individuele zaken:

 • Juridisch- en/of medisch dossier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag FNV persoonsgegevens verwerkt
De FNV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van jouw lidmaatschap. Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens:

Geslacht
Voor- en achternaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres

b. Het afhandelen van jouw contributie. Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Adres
Lidmaatschap nummer
Bankrekeningnummer

c. Verzenden van de FNV nieuwsbrief en/of magazine. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Adres
E-mailadres
 
d. Om contact met je op te nemen als dit nodig is om de FNV dienstverlening uit te kunnen voeren. Hiervoor gebruiken wij je:

Telefoonnummer
E-mail
Adres

e. Wanneer je (juridische) hulp of bemiddeling van de FNV vraagt. Hiervoor gebruiken wij je:

Lidmaatschap nummer
Juridische- en/of medisch dossier

f. Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die de FNV nodig heeft voor de belastingaangifte.

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met e genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor het onder f genoemde doel, dan wij op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De FNV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor onder a tot en met f genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Doel     Bewaartermijn
a.         5 jaar
b.         7 jaar
c.         Tot aan je opzegging
d.         Tot aan je opzegging
e.         15 jaar
f.          5 jaar

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De FNV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de FNV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de FNV gebruikt voor website bezoekers
De FNV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de FNV website informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd.

Zie voor een toelichting: cookieverklaring

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door de FNV.

Dataportabiliteit
Je hebt het recht om bij de FNV een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Verzoeken kunnen worden ingediend bij het Contactcenter en via privacyoffice@fnv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 4 weken op jouw ingediende verzoek.

De FNV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De FNV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacyoffice@fnv.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. De FNV doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens:
https://www.fnv.nl
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
088-368 0 368

De FNV heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via privacyoffice@fnv.nl.