Disclaimer


Alvorens gebruik te maken van het aanbod van Ledenvoordeel FNV is het belangrijk bekend te zijn met een aantal spelregels:

 • Het voordeel is strikt persoonlijk en gekoppeld aan een geldig FNV-lidmaatschap.
 • Het voordeel en bijpassende voorwaarden verschillen per aanbieder. Lees de voorwaarden per aanbieder zorgvuldig voordat je er gebruik van maakt. Deze vind je op de voordeelpagina's van de specifieke voordelen.
 • De jaarvoordelen zijn in principe geldig tot en met 31 december van het lopende jaar, tenzij dit anders vermeld is op de pagina van de betreffende aanbieder. De organisatie van Ledenvoordeel FNV behoudt zich het recht om de geldigheidsduur van één of meerdere
  voordelen aan te passen.
 • De ledenpas en eventuele coupons moeten gezien zijn voordat de kassabon is opgemaakt en bij telefonische bestelling direct worden gemeld. Kortingen kunnen niet achteraf worden verstrekt.
 • Het voordeel is over het algemeen niet van toepassing op artikelen, waar op grond van een wettelijk verbod of afspraak met de fabrikant, geen korting op gegeven mag worden.
 • Bij twijfel over de geldigheid van het voordeel adviseren wij om vooraf bij de aanbieder in kwestie te informeren.
 • De FNV noch haar partners kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van (volledige) korting. Noch dragen zij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product- en dienstenaanbod van de deelnemende aanbieders.
 • De FNV noch haar partners zijn aansprakelijk wanneer bepaalde informatie achterhaald of foutief blijkt te zijn bij publicatie, gedurende de geldigheidsperiode en/of door druk- en/of zetfouten.
 • De FNV en haar partners streven ernaar de inhoud van de Ledenvoordeelwebsite zorgvuldig samen te stellen. Niettemin kunnen de FNV en haar partners niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van de website of informatie hierop aangeboden.
 • Mocht je, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden bij het gebruik van de pas of het voordeel, dan vragen wij je dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk één maand na het voorval aan ons te melden.